• Kwaliteit
    Wij werken aan kwaliteit....
  • Op de duofiets
    Wat zijn we blij

Wonen zoals thuis

Vooraf

Voordat u definitief bij Hoeve Marant komt wonen willen we graag, d.m.v. een huisbezoek al nader met u kennismaken. Het geeft ons een goed beeld over uw huidige manier van leven en hoe u e.e.a. beleefd. 

We bespreken samen uw zorgbehoefte en specifieke wensen en hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan, welke samen met uw EAV-er (vaste contactpersoon bij Hoeve Marant) wordt ingevuld.

Uw verblijf

In Hoeve Marant zijn 12 ruime zit-slaapkamers, waarvan 3 kamers gesitueerd zijn op de begane grond. 
De overige 9 kamers bevinden zich op de 1e etage en zijn per lift bereikbaar.

De kamers zijn verschillend van afmeting (variërend tussen 20m2/28m2), vorm en indeling. 
Iedere zit-slaapkamer heeft de beschikking over een douche, toilet en wastafel.

Het is de bedoeling dat uw kamer wordt ingericht met eigen meubels en dat er aankleding is waaraan u gehecht bent, zodat u zich er (snel) thuis zult voelen.

In sommige situaties maken we gebruik van huiselijke elektronica (domotica) ten behoeve van veiligheid en bescherming van onze bewoners. Dit wordt altijd (vooraf) besproken met u, uw familie en de huisarts.

Hoeve Marant kent geen gesloten deuren.