• Kwaliteit
    Wij werken aan kwaliteit....
  • Op de duofiets
    Wat zijn we blij

De kosten

Om in Hoeve Marant te kunnen wonen heeft u een indicatie nodig.
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geeft n.a.v. uw aanvraag met een indicatie aan hoeveel en welke zorg nodig is. Meestal is dit ZZP VV5.

Een verblijf in Hoeve Marant is opgebouwd uit 2 componenten; woon- en zorgkosten.

Zorgkosten:

De kosten voor zorg wordt gefinancierd vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) voorheen de AWBZ.

Hierbij is een onderscheid te maken tussen Zorg in Natura (ZIN) en een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hoeve Marant werkt op dit moment uitsluitend via PGB. 

Conform de Nederlandse wet- en regelgeving bent u tevens een door het CAK vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Doordat Hoeve Marant een scheiding aanbrengt tussen wonen en zorg berekend het CAK in dit geval de Lage Eigen Bijdrage PGB.

Nb: Het is zinvol om e.e.a. te (laten) berekenen omdat een particulier verblijf per definitie niet duurder hoeft te zijn dan een verblijf in een reguliere zorginstelling, waarvoor de Hoge Eigen Bijdrage aan u wordt doorberekend.

Verblijfskosten:

Het bedrag voor huur van het appartement + servicekosten zijn voor eigen rekening en kan, afhankelijk van de grootte en de ligging, per appartement verschillen.

In het bedrag zijn de volgende diensten opgenomen: 24-uurszorg, woonkosten, dagelijkse maaltijden, alle dranken, extra versnaperingen, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, de verzorging van de was, schoonmaak appartement, energiekosten, gebruik familieruimte, tv, telefoon, de huiskapper, activiteiten en kleine uitstapjes. 

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ons bereiken op: 0527-258417. 

Op de volgende websites leest u meer over:  
Eigen bijdrage: www.hetcak.nl
PGB informatie: www.pgb.nl 
Indicatie: www.ciz.nl