• Kwaliteit
    Wij werken aan kwaliteit....
  • Op de duofiets
    Wat zijn we blij

Zorg

De kleinschalige opzet van Hoeve Marant biedt de mogelijkheid om persoonsgericht te werken, afgestemd op de behoefte van de bewoner.

Hierbij is het uitgangspunt dat het onze bewoners aan niets mag ontbreken. Het leveren van verantwoorde belevingsgerichte zorg, persoonlijke aandacht, veiligheid, respect en plezier in het leven zijn voor ons hierbij belangrijke elementen. 

Het zorgteam bestaat uit vaste, gekwalificeerde medewerkers en zij staan 24 uur per dag klaar voor de bewoners. Door regelmatig bij te scholen zorgen we dat de kennis van het team te allen tijde op niveau blijft.

Behalve contacten met de huisarts is er contact met de specialist ouderengeneeskunde, een fysio- en ergotherapeut en diëtiste. De zorg die wordt geboden voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) stelt.

Iedere bewoner is uniek

En zo ook het ritme van de dag. Per bewoner bekijken we hoelaat iemand wil opstaan, wat er wordt gegeten, waaraan persoonlijk behoefte bestaat en of men wel of niet wil deelnemen aan de aangeboden (groeps)activiteiten. 

Het zorgplan

Iedere bewoner heeft een zorgplan waarin alle afspraken worden vastgelegd. Dit plan wordt regelmatig besproken met de bewoner en zijn/haar familie/contactpersoon.

Uitsluitingscriteria

Indien een (toekomstige) bewoner door agressief gedrag een gevaar vormt voor zichzelf, medebewoners en personeel dan maakt Hoeve Marant, ter bescherming van genoemde personen, gebruik van het uitsluitingscriterium. Dit gebeurt echter nooit zonder voorafgaand overleg met contactpersoon c.q. familie.