• Kwaliteit
    Wij werken aan kwaliteit....
  • Op de duofiets
    Wat zijn we blij

Familie

Welkom

We vinden het belangrijk dat u als partner of familie een actieve rol blijft spelen in het leven van uw naaste, u kent hem/haar als geen ander en het geeft uw naaste een vertrouwd gevoel. U bent daarom altijd van harte welkom.
Een goed contact met familie zorgt er immers ook voor dat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. 

EAV-er

Iedere bewoner heeft een woonzorgcoordinator. Zij/hij ''bewaakt'' het zorgplan en is het eerste aanspreekpunt voor familie. Deze EAV-er is tijdens de intake en bij de vervolgggesprekken zo veel mogelijk aanwezig.

Uw inbreng

Als familie krijgt u te maken met een nieuwe situatie. U hoeft niet meer te zorgen of aanwezig te zijn tijdens calamiteiten, het bezoek aan uw naaste staat nu meer in het teken van gezellig samen zijn. Samen met u bespreken we, daar waar gewenst uw betrokkenheid en leggen dit vast in het zorgleefplan.

Ondersteuning

Het ziektebeeld van onze bewoners laat vaak een teruggang zien in begrip en mogelijkheden en een proces van afscheid nemen komt soms eerder dan verwacht. Uw naaste is er nog wel, maar contact maken wordt steeds moeilijker. We begrijpen wat dit voor u betekent en willen u hierbij graag ondersteunen. 

Dit doen we a.d.h.v. gesprekken, het geven van uitleg, het aanreiken van tips (benaderingswijzen) en het helpen zoeken/bedenken van een passende activiteit of begeleiding.

In de laatste levensfase overleggen we met u over palliatieve zorg.


Bij klachten
 
Heeft u een klacht dan kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie Riant Verzorgd Wonen, Keppelskamp 22, 7241 LJ Lochem t.a.v. Mw. E. Bosch van Rosenthal of via info@riantverzorgdwonen.nl