Activiteiten

Activering kan plaatsvinden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het gebruik van de Tovertafel, samen het nieuws van de dag doorspreken, een geheugenspel spelen, gezellig samen koffiedrinken, de kippen voeren, de groenten snijden of de was ophangen, om zo maar eens wat te noemen. Natuurlijk houden we hierbij altijd rekening met de wensen en de rustmomenten van onze bewoners.
 
Kerkdienst

De maandelijks viering in Hoeve Marant ''kent'' wisselende onderwerpen en wordt voorgegaan door Pastor Liesbeth Jonas. Er wordt voorgelezen uit de bijbel, naar muziek geluisterd en gezongen en er is een collecte voor het goede doel. Familie is tijdens deze kerkdienst ook van harte welkom.

Activiteiten

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, een beautymiddag, bewegingsochtend, ''borrel''-uurtje, bloemschikken, knutselmorgen, zangmiddag etc.
Voorafgaande aan de diverse feestdagen maken we passende versieringen. Ook tijdens de activiteiten is hulp en gezelligheid van familie van harte welkom.


Fietsen

Tijdens de zomermaanden wordt de duofiets gebruikt voor een ritje in de omgeving. Bijvoorbeeld naar Oud Kraggenburg of de Zwartemeerdijk, voor een prachtig uitzicht op het meer.